Google+
SYN

 

 

SYN:

VI GENNEMGÅR DIN BIL OG RINGER SELVFØLGELIG FØR REPARATIONEN OG GENNEMGÅR HVAD DER SKAL REPARERES , OG KOMMER MED OVERSLAG PÅ PRISEN.

SE MERE PÅ VORES SIDE OM SYN OG BILSYN PÅ http://WWW.SYNSREGLER.DK

 

OMSYN:

VI GENNEMGÅR FEJLLISTEN FRA SYNSHALLEN, OG KOMMER MED EN REPARATIONSPRIS FØR BILEN REPARERES.

 

 

VI HAR SELVFØLGELIG GRATIS LÅNEBIL IMENS

 

VI SES HOS DIN MEKANIKER FREDERIKSHØJVEJ 86-88 7100 VEJLE

 

NEDENFOR  LIDT INFO VEDR SYN AF KØRETØJER

Syn af køretøjer

Alle køretøjer skal være godkendt før de må tages i brug. Det gælder også påhængs- og sættevogne til biler og motorcykler samt campingvogne.

Godkendelsen kan enten bestå af en EF-typegodkendelse eller en godkendelse ved syn. Der findes imidlertid flere former for syn; periodisk syn, registreringssyn og andre syn.
 

Periodisk syn
Det periodiske syn er et syn, som dit køretøj skal gennemgå regelmæssigt. Trafikstyrelsen sender dig en indkaldelse 8 uger inden synsfristen. Hvornår dit køretøj bliver indkaldt afhænger bl.a. af, hvilken type køretøj du har. Eksempelvis skal en almindelig personbil til periodisk syn første gang fire år efter første indregistrering og herefter hver 2. år. Læs mere under periodisk syn.
 

Registreringssyn
Dit køretøj skal til registreringssyn, når:

 1. Det skal indregistreres (f.eks. når du har købt et udenlandsk køretøj eller når køretøjet har været afmeldt i mere end 1 år)
 2. Der er foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet (f.eks. montering af anhængertræk eller der er foretaget ændringer ved motor, bremser, styretøj mv.)
 3. Det skal ejerskiftes (dette gælder kun, hvis køretøjet ikke i forvejen har en gyldig godkendelse fra et periodisk syn).

Læs mere under registreringssyn.


Andre syn
Andre syn omfatter omsyn og § 2, stk. 2 syn.

 • Omsyn
  Dit køretøj skal til omsyn, hvis det har fået synsresultatet ”kan godkendes ved omsyn”. Du skal i denne forbindelse få fejlene repareret og dit køretøj omsynet og godkendt inden 33 kalenderdage. Dit køretøj er først lovligt, når det er blevet endeligt godkendt.
   
 • § 2, stk. 2 syn
  Hvis politiet bliver opmærksom på alvorlige fejl på dit køretøj, kan de indkalde dit køretøj til syn ifølge § 2, stk. 2 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Læs mere under om omsyn og § 2, stk. 2 syn under Andre syn.
 

Hvad bliver tjekket ved et syn?
Fælles for alle synstyperne er, at de er et kontroltjek af, om køretøjet er i god stand i henhold til loven om godkendelse og syn af køretøjer. Køretøjet bliver således synet for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.

 1. Sikkerheden
  For at sikre sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.
 2. Miljøet
  For at sikre et bedre miljø, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning. Du kan læse mere om reglerne for køretøjers støj- og partikeludledning under menupunktet Grøn transport.

Et syn er altså ikke er en total bedømmelse af køretøjets generelle tilstand eller en afdækning af dets økonomiske værdi.

 

Synsrapport

Et periodisk syn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.

Godkendt
Dit køretøj bliver godkendt, når der ikke er fundet fejl af betydning for sikkerheden eller miljøet. En godkendelse betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning, men at det er lovligt at anvende.

Når køretøjet er godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i SKATs Motorregister, og du skal ikke foretage dig yderligere.


Betinget godkendt
Dit køretøj bliver betinget godkendt, når der er fundet fejl og mangler, som skal repareres. Du kan selv udbedre de konstaterede fejl og mangler uden at skulle til yderligere kontrol. Vær opmærksom på, at køretøjet først er lovligt efter udbedringen.

Når køretøjet er betinget godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i SKAT’s Motorregister. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.


Kan godkendes efter omsyn
Kan godkendes efter omsyn anvendes f.eks.:

 • Når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en sikkerhedsmæssig risiko
 • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
 • Når der på grund af fejlenes antal/karakter skønnes at være et særligt behov for fornyet kontrol
 • Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn, ikke er repareret

Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen hvor dit køretøj blev synet, tæller som 1 dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et omsyn.

Inden køretøjet er omsynet og godkendt, er køretøjet ikke lovligt at benytte. Synshallen kan dog i nogle tilfælde give tilladelse til, at du anvender køretøjet til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Det vil sige fra synshallen til reparatøren.


Køretøjet er ikke godkendt
Dit køretøj kan ikke godkendes, hvis der konstateres mange væsentlige fejl og mangler på det. I synsrapporten vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet køretøjet er ikke godkendt, sender SKATs Motorregister automatisk besked til politiet, som herefter vil inddrage køretøjets nummerplader.


Hvis du vil klage over et synsresultat?
Hvis du vil klage over synsresultatet, anbefales det, at du i første omgang retter henvendelse til synshallen. Du finder en klagevejledning på bagsiden af synsrapporten.

Hvis du ikke er tilfreds med synshallens afgørelse, kan du herefter kontakte Trafikstyrelsen, som er klageinstans på området. Du skal være opmærksom på, at hvis du allerede har fået udført reparationer på køretøjet, kan det besværliggøre styrelsens behandling af klagen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Trafikstyrelsen skal have modtaget klagen inden fristens udløb. Du finder klageblanketten 'klager over syn og omsyn' i boksen til højre og under Trafikstyrelsens selvbetjening. Når blanketten er udfyldt, skal den sendes pr. mail til adressen info@trafikstyrelsen.dk eller pr. brev til adressen Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S.

Registreringssyn

Dit køretøj skal til et registreringssyn, hvis der er foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet eller hvis det skal indregistreres.

Hvis køretøjet skal indregistreres
Du skal have indregistreret dit køretøj i SKAT’s Motorregister, hvis:

 • Dit køretøj har været afmeldt i mere end 1 år
 • Du har købt et brugt køretøj, som ikke er blevet synet og godkendt inden for de seneste 2 år
 • Du har købt et nyt køretøj uden typegodkendelse.

Forud for indregistreringen skal dit køretøj gennemgå et registreringssyn. Efter registreringssynet skal du sørge for, at køretøjet bliver indregistreret hos SKAT. Det gør du ved at aflevere de dokumenter, som du har modtaget i forbindelse med registreringssynet, til en godkendt nummerpladeoperatør eller til et af SKAT’s motorcentre. Du kan læse mere om dette på SKAT’s hjemmeside.

 
Hvis du har foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet 
Hvis du har foretaget konstruktive ændringer ved dit køretøj, skal det gennemgå et registreringssyn.

Konstruktive ændringer omfatter ændringer ved styretøj, bremser, motor, hjul, fjedrer, karrosseri mv. Det kan også være ændringer på mere end 50 kg af køretøjets egenvægt eller køreklar vægt.


Hvor får jeg køretøjet synet?
For at få foretaget et registreringssyn skal du bestille tid hos en synshal. Husk allerede ved tidsbestillingen at oplyse, hvorfor du ønsker et registreringssyn, så synshallen kan informere dig, hvis der gælder særlige forhold.

Til registreringssynet skal du medbringe køretøjets registreringsattest. Ved modtagelsen af den nye registreringsattest anbefaler vi, at du kontrollerer følgende:

 • Ejer og bruger er korrekt angivet.
 • Navne og adresser er rigtige.
 • Stelnummer og registreringsnummer stemmer overens med bilen.
 • At anvendelsen er korrekt (Står bilen f.eks. fortsat til udlejning uden fører eller taxikørsel, selvom den bruges til privatbrug).
 • At godkendelsesdatoen er indsat som ’valgfri synsdato’.
 • Trækkrog er registreret. På registreringsattesten vil der da oftest stå ’synsfri sammenkobling’.

Er der fejl på registreringsattesten, skal du straks kontakte motorekspeditionen på skattecenteret, så fejlen kan blive rettet.


Hvad bliver tjekket ved et registreringssyn?
Ved et registreringssyn bliver de samme punkter kontrolleret, som ved et almindeligt periodisk syn. Det drejer som om kontrol af de sikkerhedsmæssige forhold såsom styretøj, bremser, lygter og reflekser samt bærende dele, som bl.a. hjulophæng, støddæmpere og dæk. Desuden kontrolleres køretøjets miljømæssige stand, fx udledning af røg og kulilte samt generel støj.

Bødeforlæg

Hvis du ikke får dit køretøj synet og godkendt eller afmeldt inden for den lovpligtige synsfrist, vil du få et bødeforlæg på 2.000 kr.

Hvis du betaler bødeforlægget
Når Trafikstyrelsen udskriver et bødeforlæg, opretter styrelsen samtidig en sag om lovovertrædelse. Når du betaler dit bødeforlæg, bliver denne sag lukket, uden at politiet og domstolene bliver involveret.

Udover at betale bødeforlægget, skal du dog sørge for at få dit køretøj synet og godkendt eller afmeldt inden for fristen, ellers vil du modtage endnu et bødeforlæg på 2000 kr.

Du afmelder dit køretøj, ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør eller hos et af SKATs motorcentre. Læs mere på SKATs hjemmeside.


Hvis du ikke betaler bødeforlægget
Hvis du ikke betaler bødeforlægget, anses du for ikke at have erkendt lovovertrædelsen. Bøden vil i denne situation blive sendt videre til politiet. Det skyldes at Trafikstyrelsen ikke er bemyndiget til at inddrive bødeforlægget. Det er derimod politiet og anklagemyndigheden, der vil foretage den endelige vurdering af din sag. Du kan læse mere om dette under menupunktet Oversendelse til politiet.


Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang
Hvis du ikke har mulighed for at betale bødeforlægget på én gang, kan du få lavet en afdragsordning. Det gør du ved at sende en mail til Trafikstyrelsen på mailadressen: synbode@trafikstyrelsen.dk.  


Hvad er et bødeforlæg?
Et bødeforlæg er en administrativ bøde, som kan udstedes af offentlige myndigheder, når de konstaterer en lovovertrædelse. Bødeforlægget er en måde at afslutte en sag om lovovertrædelse uden at politiet og domstolene bliver involveret.

Hvis du modtager et bødeforlæg fra Trafikstyrelsen, skyldes det, at du har overtrådt loven om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012.

 

Hvis du ønsker at klage over et bødeforlæg
Ønsker du at klage over et bødeforlæg, skal du skrive til Trafikstyrelsen på mailadressen synbode@trafikstyrelsen.dk.  

Klager over bødeforlæg kan ikke sendes til transportministeren eller til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på, at det kun er i særlige tilfælde, at bødeforlæg bliver annulleret, som f.eks. hvis bødeforlægget hviler på forkerte data eller pga. dødsfald. Bødeforlæg bliver ikke annulleret, fordi du når at få dit køretøj synet eller afmeldt, inden du har modtaget bødeforlægget.

Du kan forvente svar på din klage inden for 4 uger, og først efter at du har fået svar, bliver bødeforlægget sendt til behandling hos politiet, dette medmindre at du får medhold i din klage.